Jediný slovenský odborný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti. Časopis je recenzovaný, venuje sa podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva. Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti a podporné liečebné a ošetrovateľské postupy.

Aktuálně


Paliatívna medicína a liečba bolesti - z aktuálního čísla
 • Slovník paliatívnej a terminálnej starostlivosti vyjadruje aj etické postoje

 • Možné vedľajšie účinky dlhodobej liečby opioidmi

 • Emoce a vážně nemocné dítě

 • Léčba periferní neuropatické bolesti

 • Psychická záťaž zdravotníkov v paliatívnej starostlivosti

 • Zmysel života z pohľadu zomierajúcich pacientov

 • Biopsychosociální model léčby revmatoidní artritidy v algesiologii

 • Správa zo 4. česko-slovenskej konferencie paliatívnej medicíny, 15. – 16. 11. 2012, Bratislava

 • Správa zo 4. bienále hospicovej starostlivosti 7. 9. 2012 Martin

 • Správa z XX. Slovenských dialógov o bolesti 8. − 9. júna 2012, Ružomberok

 • Zápisnica z výboru SSŠLB dňa 5. 10. 2012 Jindřichův Hradec


 • Paliatívna medicína a liečba bolesti

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.